بیمارستان چمران

خدمات

آنژیوگرافی قلب و آنژیوگرافی مغزی


 آنژیوپلاستی (استنت و بالون) PCI


جراحی اصلاحی نقص مادرزادی


اصلاح نقایص


سایر خدمات

امکانات

رستوران


کافه


داروخانه

بیمارستان چمران

در صورت تمایل به پذیرش در این بیمارستان لطفا فرم درخواست را پرنمایید.

ثبت درخواست

Request tout FA

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
Max. file size: 128 MB.

بیمارستان چمران

 • آنژیوگرافی قلب و آنژیوگرافی مغزی
 • آنژیوپلاستی (استنت و بالون) PCI
 • CABG (پیوند بای پس عروق کرونر)
 • PTMC (کمیسوروتومی ترانس وریدی میترال از راه پوست) برای اصلاح نقایص دریچه از طریق روش های غیر جراحی (اینتروژن) به عنوان مثال: رفع تنگی میترال از طریق بالون
 • کاشت دریچه آئورت ترانس کاتتر (TAVI/TAVR)
 • کاتتریزاسیون قلب راست
 • فیلتر ورید اجوف تحتانی (IVC).
 • جراحی دریچه قلب: MVR (ترمیم/تعویض دریچه میترال)، TVR (ترمیم/تعویض دریچه سه لتی)، AVR (ترمیم/تعویض دریچه آئورت)
 • جراحی اصلاحی نقص مادرزادی قلب (کودکان و بزرگسالان)
 • اصلاح نقایص قلبی از طریق استنت، پیوند، اقدامات نفوذی و جراحی
 • اصلاح نقایص مادرزادی قلب از طریق آنژیوگرافی
 • آنژیوگرافی کودکان
 • مطالعه الکتروفیزیولوژی قلب (EPS): EPS IMAP، EPS IVT

• کاشت دستگاه های قلبی: کاشت PPM (پیس ساز دائمی)، ICD (دفیبریلاتور قابل کاشت قلب)، CRT (درمان همگام سازی مجدد قلب

×